Regulamin

1) Zajęcia nauki pływanie prowadzone są przez instruktora pływania / Klaudię.
2) Klient rozpoczynając współpracę, zobowiązany jest poinformować o chorobach przewlekłych mogących wpłynąć na interwencje służb medycznych.
3) Klient powinien stawić się punktualnie na umówionych zajęciach (nauce pływania).
4) Zalecane jest przybycie 10/15 min wcześniej celem przygotowania się do treningu.
5) Zajęcia mogą zostać odwołane bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 2 dniowym wyprzedzeniem
6) W przypadku kiedy klient w czasie krótszym niż 2 dni nie poinformuje trenera o odwołaniu treningu przed umówionym terminem, trening zostaję przez trenera uznany za przeprowadzony.
7) W przypadku odwołania zajęć w terminie krótszym niż 2 dni od planowanego treningu, klient pokrywa 70% ceny ustalonej za godzinę.
8) W przypadku spóźnienia się klienta na nauki pływania, czas spóźnienia odliczony będzie od regulaminowego czasu treningu.
9) W przypadku niepojawienia się klienta na zajęciach, nauki pływania zostają uznane przez trenera za przeprowadzone.
10) Płatność za każde zajęcia jest dokonywana gotówką u trenera. Terminy treningów są ustalane bezpośrednio z trenerem.
11) Klient zobowiązany jest do uiszczenia płatności za kolejne zajęcia w dniu dokonania ich rezerwacji.
12) Jeśli trening odbywa się na basenie miejskim klient wykupuje wejście na basen we własnym zakresie
13) Zarówno instruktor, jak i klient, dołoży wszelkich starań, by cele klienta zostały osiągnięte.